Provozní řád půjčovny rybářských lodí Lipno Fishing Boats 

Pronajímáme rybářské lodě s motorem za těchto podmínek:

Objednávky, rezervace a storno podmínky

Objednávky: Telefonicky, emailem nebo osobně v recepci kempu Jestřábí I.

Rezervace:  V případě, že chcete mít 100% jistotu, že loď ve Vámi požadovaném termínu bude k dispozici, doporučujeme provést rezervaci předem. V tomto případě je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 50% z cílové částky zapůjčení hotově nebo bezhotovostně na základě zaslané výzvy k úhradě zálohy.

V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je plavidlo pro Vás v daném termínu rezervováno.

Zrušení rezervace:

Zrušení rezervace do 30 dnů před datem zapůjčení –  rezervační záloha je vratná v plné výši.

Zrušení rezervace 14 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha je vratná ve výši 80% z rezervační částky.

Zrušení rezervace v době 7 dní před datem zapůjčení –  rezervační záloha je vratná ve výši 50% z rezervační částky.

Zrušení rezervace v době kratší než 7 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha není vratná a propadá v plné výši.

 

Zapůjčení, výdejn a výdejní místo

Zapůjčení:  Platba za pronájem je hrazena v okamžiku vyzvednutí plavidla. V případě uhrazení rezervačního poplatku předem je splatná zbývající částka ceny pronájmu.

V případě každé zápůjčky je nutné složit vratnou kauci za každou jednu loď ve výši 5.000,- Kč (200 Euro). Kauce je nájemci vrácena v plné výši tehdy, kdy je předmět zápůjčky vrácen včas a není poškozen či znečištěn.

Při předávání lodi je nutné předložit platný doklad s fotografií (OP, ŘO nebo pas). Součástí předání lodi je uzavření pronájemní smlouvy o nájmu plavidla.

Čas předání lodi pronajímatelem v daný termín je vždy individuální, dle osobní domluvy s nájemcem.

Kotviště: Kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví

Poškození, opravy a ztráta plavidla, vybavení nebo materiálu

Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu, v případě, že jej nájemce při jeho užívání poškodil. Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž je účtováno vždy dle konkrétního vyúčtování za opravu autorizovaným servisem.

Při ztrátě plavidla, vybavení nebo materiálu nebo v případě takového poškození, kdy již není předmět zápůjčky možno opravit, účtujeme podle druhu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu náhradu a to v této výši:

loďvčetně kompletního vybavení: 225.000,- Kč 

samotná loď: 150.000,- Kč

Motor Minn Kota: 10.000,- Kč

Motor Mercury 5 HP: 35.000,- Kč

Echolot Lowrence Elite: 9.000,- Kč

baterie: 8.000,- Kč

otočné křeslo 1 ks: 3.000,- Kč

driftovací kotva: 3.000,- Kč

držáky na pruty: 1.000,- Kč

kotva: 500,- Kč

pádlo: 500,- Kč

plovací vesta 1 ks: 500,- Kč

lékárnička: 300,- Kč

Nevrácení zapůjčeného materiálu: Nevrátí-li nájemce zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve stanovený čas, účtuje pronajímatel nájemci částku shodnou s dobou, která odpovídá času dalšího zapůjčení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve lhůtě delší než 12 hodin od původního času vrácení, je účtován poplatek za zapůjčení shodný s částkou za půjčení celodenní spolu s příplatkem 100%. Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu, nebo ztrátu materiálu, případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní) zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% z dlužné částky za každý týden prodlení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli plnou částku shodnou s nominální hodnotou zapůjčeného včetně penále, které činí 10% hodnoty zapůjčeného.